Ravinto-ohjaus ja painonhallinta

Elämäntapamuutos projekti kestää läpi elämän. Tavoitteena ei ole saavuttaa nopeaa painonpudotusta, vaan laihtua ilman nälkää. Elämäntapamuutoksen aikana rakennetaan pala palalta terveellisempää kokonaisuutta ruokavalion ja liikkumisen suhteen. Projektissa on erilaisia välitavoitteita aerobisen kunnon kehittäminen, ruokavalion muokkaaminen, lihaskunnon parantaminen. Kaikkien tavoitteiden keskeisenä suuntana on terveellisempi elämä, painon pudotus ja näiden kestävyys. Tarjoan painonpudotukseen sekä yksilövalmennusta, että ryhmässä tapahtuvaa valmennusta. Yksilövalmennuksesta voit lukea lisää yksilövalmennukset sivulta.

Pienryhmässä tapahtuva toiminta on yksilövalmennusta ryhmän tuella

Jokaiselle laaditaan omia tavoitteita tukevat ohjelmat liikkumiseen ja ravitsemukseen. Ryhmätapaamiset rakentuvat ravitsemuksen ja liikkumisen ympärille, ryhmätapaamisia on ensimmäiset kolme kuukautta kaksi kertaa viikossa, joiden aikana pyrimme löytämään liikkumisen ilon ja pohdimme keinoja terveellisemmän ravitsemuksen rakentamiseen.  Ravitsemuksessa käytämme apuna ravintopäiväkirjoja ja näiden analysointia, käymme yhdessä kaupassa sekä maistelemme ja kokkailemme terveellistä ruokaa. Kaikille on tukena liikkumiseen ja ravitsemukseen online palvelut, joista löytyy erilaisia ruokaohjeita, vinkkejä ravintoon ja liikuntaan.

Henkilökohtaiset suunnitelmat tavoitteiden tueksi

Painonhallinta pyrkii pysyviin tuloksiin
Liikunnasta tukea tavoitteisiin

Ryhmässä tapahtuva valmennus on ryhmästä huolimatta yksilöllistä ja jokaiselle laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat tavoitteiden tueksi, joiden pohjalta työtä tehdään. Ryhmätapaaamiset rakentuvat ravinto-ohjauksen sekä liikunnan ympärille.
Ennen ryhmävalmennuksen aloitusta tehdään maksuton alkukartoitus, jossa varmistetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja terveydentila, jotta varmistutaan ryhmän sopivuudesta. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä, jotta painoa voidaan lähteä turvallisin keinoin pudottamaan.

Värikkäitä valintoja

Ravinto-ohjaus lähtee siitä, että jokainen pitää henkilökohtaista ruokapäiväkirjaa, josta saa kirjallisen analyysin. Ryhmässä pohdimme mm. terveellisen ruokailun saloja tehtävien ja keskustelujen kautta, etsimme syitä ylensyömiseen ja mitkä asiat motivoivat muuttamaan totuttuja ruokailutottumuksia. Käymme läpi painonpudotuksen mukanaan tuomia terveysvaikutuksia sekä ravitsemuksen, että liikunnan osalta. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä terveellinen menu ryhmäläisten mieltymyksien pohjalta.

Liikkumisen iloa etsitään erilaisten liikkumisen muotojen kautta jokaisella tapaamisella, tavoitteena löytää jokaiselle mieluisa tapa tai tapoja liikkua aerobista kestävyyttä, liikkuvuutta ja lihaskuntoa kehittäen. Liikunnalliset osuudet ovat vahva tuki matkalla kohti painonpudotustavoitetta. Kokeilemme erilaisia liikuntamuotoja ryhmän toiveiden mukaan. Haemme myös keinoja liikunnan lisäämiseen päivittäisessä toiminnassamme, arkiliikunta ja taukojumpat työpaikalla tai vaikka lastenhoidon lomassa.

Lisäksi tapaan jokaista ryhmäläistä yksin kerran kuukaudessa, jolloin teemme terveyteen ja kuntoon liittyviä testauksia sekä käymme henkilökohtaisella tasolla läpi tavoitteita, muutoksen tuomia iloja, mahdollisia huolia ja muita mieleen juolahtavia asioita.

Seuraava painonpudotusryhmä starttaa torstaina 7.3.2019 klo 17.30-19

Vain 150€/kk

Ilmoittaudu tai kysy lisää tästä!

 

Pysyvä painon pudotus ilman jatkuvaa nälkää

Ravinto-ohjaus on joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa ohjausta kohti terveellisempiä ruokailutottumuksia.

Kukaan meistä ei voi opittuja tapoja muuttaa nappia painamalla, joten ravinto-ohjauksessakaan ei kerralla heitetä vanhoja tapoja roskikseen. Pohjana ohjaukselle on ruokapäiväkirja, jonka avulla pysytytään kartoittamaan tämän hetkisiä ruokailutottumuksia, ohjauksessa myös pohditaan yhdessä mitkä asiat johtavat liialliseen energiansaantiin ja miten näihin asioihin voisimme vaikuttaa. Ohjauksen tarkoituksena on löytää pysyviä keinoja syödä terveellisesti ja/tai pudottaa painoa, joten muutoksia tehdään pala kerrallaan, jotta uudet tavat saadaan omaksuttua osaksi elämää.

Ravinto-ohjaus ei välttämättä liity painonhallintaan millään tavalla, vaan voi olla tukitoimi, silloin kun terveellisen syömisen avaimet ovat kateissa tai ruokavalio on suppea ja on haasteita löytää monipuolisuutta siihen. Maistelemalla, kokeilemalla ja suunnittelemalla lähdetään rakentamaan monipuolisuutta ruokavalioon, hyviä makuja unohtamatta. Ruokavalion suunnittelussa keskeistä on, että se sekä tuoksuu, näyttää ja maistuu myös hyvältä, jolloin uusia ruokalajeja ja ravintoaineita on mukava ottaa osaksi elämää. Ohjauksessa otetaan yksilön elämäntilanne huomioon ja pyritään siihen, ettei terveellisempi elämä tuo liikaa haasteita arkeen tai käy työlääksi, jolloin toteuttaminen usein käy liian haastavaksi. Mikäli tilanne on sellainen, että olisi kiva syödä terveellisemmin, mutta puoliso syö vain lenkkimakkaraa ja lapset valmistavat ruokansa mikrossa, voi hyväksi vaihtoehdoksi muodostua perhevalmennus.

Painonpudotukseen tähtäävässä ohjauksessa pureudutaan syvemmin ravinnon energiapitoisuuksiin ja lempiruokien muokkaamiseen kevyemmäksi. Painonpudotuksessa keskeistä on, ettei se muodostu kitudieetiksi, vaan kevennetään asteittain, ilman nälkää. Tarkoitus ei ole rakentaa tiukkaa ruokavaliota tai kertoa tarkalleen kuinka monta grammaa kaurapuuroa saat syödä, vaan löytää muutokset, jotka johtavat ruokavalion energiasaannin pienentymiseen. Ravinto-ohjauksessa ei ole kiellettyjä ravintoaineita ja herkutellakin saa kohtuudella.

Ryhmävalmennus rakennetaan seuraavista aiheista:

  1. Henkilökohtainen kattava kirjallinen ravintoanalyysi, josta näet ruokavaliosi ravintoainejakaumat sekä saadut energiamäärät.
  2. Ohjeita kohti terveellisempää ravitsemusta.
  3. Tavoitteidesi mukaisesti terveellistä ravitsemusta tukevia ruoka ehdotuksia
  4. Online-palvelut, josta löydät itsellesi mieleisiä ruokavaihtoehtoja
  5. Käytännön vinkkejä ruuanlaittoon
  6. Yhteisiä ja yksilö tehtäviä, joissa pohditaan ravitsemuksellisia asioita ja etsitään kevyempiä, helppoja ratkaisuja. Aiheina esimerkiksi kaupassa käynti, välipalat, kyläreissut, mökkeily